Landskappleiken på Gol 2024

Dans hardingfele B

1. Ingrid Jøtun Fauske, Vebjørn Jøtun Fauske Gol spel- og dansarlag Hallingspringar
2. Oda Hernes, Eilif Hellum Noraker Vårflaumen Spel- og dansarlag Valdresspringar
3. Olav Andreas Stræte Lie, Ingrid Voldhaug Roland Ål spel- og dansarlag, Øystre Slidre Spel- og dansarlag Bonde frå Valdres
4. Knut Boksasp Berge, Birgit Haukås Tinn Spelemannslag Tinngangar
5. Solfrid Nestegard Gjeldokk, Simon Hesselberg Løvald Geilo Spelemannslag, FolkOrg Hallingspringar
6. Jan Arne Flugekvam, Laila Bøe Flugekvam Fjellklang Spelemannslag Jølstraspringar
7. Neri Sørnæs Bakkjen, Vilde Ellegaard Westeng FolkOrg, Gransherad Spel og dansarlag Telegangar
8. Aurora Lie Verpe, Gunhild Helene Vreim Vinje Spel og Dans, Nes Nasjonale Dansarring Telegangar
9. Kristian Lillehagen, Ann-Mari Lofthus Kongsberg Spel- og dansarlag Telegangar
10. Erlend Opheim Berg, Liv Anne Berget Ål spel- og dansarlag, Gol spel- og dansarlag Hallingspringar
11. Thea Myrjord Norheim, Even Ellegaard Westeng Nes Nasjonale Dansarring, Gransherad Spel og dansarlag Gangar
12. Eivind Vestenfor, Kristin Vestenfor Gol spel- og dansarlag Hallingspringar
13. Sigrid B. Berg, Knut Arne Rysstad Setesdal Spelemannslag Setesdalsgangar
14. Olav Andreas Stræte Lie, Eirin Tveide Lilleslett Ål spel- og dansarlag, Geilo Spelemannslag Hallingspringar
15. Ingrid Svennæs, Julian Steinsrud Øystre Slidre Spel- og dansarlag, Vårflaumen Spel- og dansarlag Valdresspringar
16. Ingrid Svensgård, Henrik Opheim Berg Ål spel- og dansarlag Hallingspringar
17. Håkon Brusveen Aasen, Marte Helene Aasen Øystre Slidre Spel- og dansarlag Valdresspringar
18. Stina Brandin Hovet, Lars Rysstad Nordgreen Setesdal Spelemannslag Setesdalsgangar
19. Kjersti Watnaas Løndal, Jon Inge Øverbø Særsland Gransherad Spel og dansarlag Telegangar
20. Olav Kvåle Myksvoll, Mari Resset Møllerplass Gol spel- og dansarlag Hallingspringar
21. Bjørnar Blaavarp Heimdal, Marianne Gibson Heimdal Numedal Spel- og dansarlag Numedalsspringar
22. Anna Russnes, Sindre Tronrud Vårflaumen Spel- og dansarlag Valdresspringar
23. Knut Boksasp Berge, Birgit Haukås Tinn Spelemannslag Tinnspringar
24. Ragnhild Fuglesteg Luksengard, Ola T. Stave Ål spel- og dansarlag Hallingspringar
25. Ånund Meberg Myhren, Tilia Hernes Paasche-Aasen FolkOrg Telespringar
26. Bjønn Raftevold Rue, Anne-Karin Slåtta Seljord folkemusikklag Telespringar
27. Jon Bugge Mariussen, Nikolaj Bo Fischer Nielsen FolkOrg Hallingspringar
28. Guro Sagvolden Gunleiksrud, Knut Erik Jordstøyl Tinn Spelemannslag, Falkeriset Folkemusikklag Telegangar
29. Inga Marie Hanserud, Silja Lid Strysse Småjondølenes dansarlag Telespringar
30. Bjørn Eivind Årdal, Tonje Vigdal Indre Sunnfjord Spelemannslag Jølstraspringar
31. Guro Sagvolden Gunleiksrud, Knut Erik Jordstøyl Tinn Spelemannslag, Falkeriset Folkemusikklag Telespringar
32. Simon Hesselberg Løvald, Åshild Vetrhus FolkOrg, Suldal Spel- og Dansarlag Suldalsspringar
33. Tone Anne Tveiten, Even Ellegaard Westeng Gransherad Spel og dansarlag Springar
34. Neri Sørnæs Bakkjen, Vilde Ellegaard Westeng FolkOrg, Gransherad Spel og dansarlag Telespringar
35. Mattias Thedens, Amalie Kinsarvik Tvilde FolkOrg, Hardanger Spelemannslag Hallingspringar
36. Marte Helene Aasen, Ragnhild Kolsrud Øystre Slidre Spel- og dansarlag, Begnaljom Spel- og dansarlag Bonde
37. Laurynas Lamsodis, Aurora Lie Verpe, Gunhild Helene Vreim Vinje Spel og Dans, Nes Nasjonale Dansarring Trimannsdans telespringar
38. Kjartan Naustdal, Aud Sissel Orheim Nordbygda Spel- og dansarlag Springar frå Nordfjord
39. Kjersti Watnaas Løndal, Jon Inge Øverbø Særsland Gransherad Spel og dansarlag Telespringar
40. Såmund Midtbøen, Anlaug Nørstebø Tinn Spelemannslag Tinnspringar
41. Bjønn Raftevold Rue, Anne-Karin Slåtta Seljord folkemusikklag Telegangar
42. Sondre Haugen, Gjertrud Raftevold Rue Tinn Spelemannslag, Seljord folkemusikklag Telespringar
44. Kristian Lillehagen, Ann-Mari Lofthus Kongsberg Spel- og dansarlag Telespringar
45. Erland Voldhaug Andersen, Ragnhild Kolsrud Øystre Slidre Spel- og dansarlag, Begnaljom Spel- og dansarlag Valdresspringar
46. Sondre Haugen, Gjertrud Raftevold Rue Tinn Spelemannslag, Seljord folkemusikklag Tinngangar
47. Såmund Midtbøen, Anlaug Nørstebø Tinn Spelemannslag Tinngangar