Landskappleiken på Gol 2024

Durspel, senior

1. Kristin Gustavsen Giljarhus Voss Spelemannslag
2. Sjur Hovden Borge Gol spel- og dansarlag
3. Vegard Hansen Osterøy Spel- og dansarlag
4. Ulf-Arne Johannessen Ål spel- og dansarlag
5. Jogrim Søyland Vårflaumen Spel- og dansarlag
6. Håvard Ims Vibå Spelemannslag
7. Ingunn Stræte Ål spel- og dansarlag
8. Per-Egil Brenno Geilo Spelemannslag
9. Siri Nordgård Voss Spelemannslag
10. Amalie Kinsarvik Tvilde Hardanger Spelemannslag
11. Silja Lid Strysse Småjondølenes dansarlag
12. Tore Espeset Vårflaumen Spel- og dansarlag
13. Ingrid Standal Sørheim Kvemmingen Spel- og dansarlag
14. Vebjørn Jøtun Fauske Gol spel- og dansarlag
15. Håvard Kjøntvedt Numedal Spel- og dansarlag
16. Hilde Fjerdingøy Sinnsykt Bra Alternativ
17. Nils Øyvind Bergset Numedal Spel- og dansarlag
18. Hilde Fjerdingøy Sinnsykt Bra Alternativ
19. Hilde Fjerdingøy Sinnsykt Bra Alternativ