Landskappleiken på Gol 2024

Gruppespel, senior

1. Bakstedeiudn
2. Svenkerud og Svenkerud
3. Tufskrøkjun
4. Nyhus/Rensvik