Landskappleiken på Gol 2024

Lagdans, senior

1. Gol spel- og dansarlag 1 Hallingspringar
2. Leikarringen i BUL Oslo - lag Klara Polsdans fra Finnskogen
3. Gol spel- og dansarlag 2 Hallingspringar
4. Voss Spelemannslag Vossaspringar
5. Ål spel- og dansarlag Hallingspringar
6. Leikarringen i BUL Oslo - lag Hulda Polsdans fra Finnskogen
7. Papalooks Halling
8. Leikarringen i BUL Oslo - Lag Turid Polsdans fra Finnskogen
9. Hallinglaget i Oslo 1 Hallingspringar
10. #Hedmark Pols
11. Gardsjordstoga studentdansarlag Telegangar
12. Syndebukken spel- og dansarlag Sørfjordspringar
13. Numedal spel- og dansarlag Numedalsspringar
14. Kjæringlaget valdres springar
15. Småjondølenes dansarlag Telespringar
16. Kongsberg Spel- og Dansarlag Telegangar
17. Sæbyggjan Setesdalsgangar
18. Tinn Spelemannslag Tinngangar
19. Onsdagsringen, Bergen ungdomslag Ervingen Parhalling
20. Røros folkedanslag - lag 1 Rørospols
21. Vårflaumen spel og dansarlag Valdresspringar
22. Bygdedanslaget i Bjørgvin Rull
23. Røros folkedanslag - lag 2 Rørospols
24. Hardanger spelemannslag 1 Springar frå Sørfjorden
25. Trysil-Knut dans og spelmannslag og Engerdalsringen Runnom
26. Øystre-Slidre spel og dansarlag Valdresspringar
27. Valdreslaget i Oslo Valdresspringar
28. Spelemannslaget Fjelljom Springar frå Nordfjord
29. Vågå dansarlag Vågåspringleik
30. Hallinglaget i Oslo 2 Hallingspringar
31. Gransherad Spel og Dansarlag - halling Halling
32. Nes Nasjonale Dansarring Telespringar
33. Rogadans - det bur ein suldalsspringar i oss alle Suldalsspringar
34. Gransherad Spel og Dansarlag - Gangar Gangar
35. Lom spel- og dansarlag Lomsspringleik
36. Vestre Slidre folkemusikk - og danselag Valdresspringar
37. Indre Sunnfjord Spelemannslag Jølstraspringar.
38. Bygdedanslaget i Hamar Pols fra Østerdalen
39. Hardanger spelemannslag 2 Springar frå Sørfjorden
40. Bulder og Brak Halling
41. Nordbygda spel- og Dansarlag Gamalt