Landskappleiken på Gol 2024

Eldre folkemusikkinstrument senior

1. Sander Gaaseide FolkOrg Andre eldre instrument (Slåttetromme)
2. Jon Bugge Mariussen FolkOrg Munnharpe
3. Ånund Meberg Myhren FolkOrg Munnharpe
4. Birgit Kollandsrud Friis Numedal Spel- og dansarlag Sjøfløyte
5. Eirin Tveide Lilleslett Geilo Spelemannslag Langeleik
6. Solfrid Olmhus Begnaljom Spel- og dansarlag Langeleik
7. Åsmund Soldal FolkOrg Andre eldre instrument (Tromme)
8. Jonas Evenstad FolkOrg Andre eldre instrument (Slåttetromme)
9. Magne Olav Selland Øystre Slidre Spel- og dansarlag Munnharpe
10. Annie Björkman FolkOrg Seljefløyte
11. Inga Thon Rogne Øystre Slidre Spel- og dansarlag Langeleik
12. Elise Wessel Hildrum Gudbrandsdølenes Spelmannslag Sjøfløyte
13. Elvin Ingeborgrud Berg FolkOrg Andre eldre instrument (Slåttetromme)
14. Guri Feten Ål spel- og dansarlag Langeleik
15. Andrea Søgnen Gol spel- og dansarlag Langeleik
16. Saimi Kortelainen FolkOrg Seljefløyte
17. Hallvard Olai Stuen FolkOrg Andre eldre instrument (Bygdetromme)
18. Jon Inge Øverbø Særsland Gransherad Spel og dansarlag Munnharpe
19. Helena Wright Vårflaumen Spel- og dansarlag Andre eldre instrument (Strykelyre)
20. Ingrid Stamland FolkOrg Bygdefløyte
21. Ragnhild Kolsrud Begnaljom Spel- og dansarlag Langeleik
22. Thov G. Wetterhus Numedal Spel- og dansarlag Munnharpe
23. Arnt Magne Haugen Ringebu Spelmannslag Munnharpe
24. Ingrid Lingaas Fossum Vårflaumen Spel- og dansarlag Langeleik
25. Ulf Kjellemyr Fossegrimen Folkemusikklag Munnharpe