Landskappleiken på Røros 2017

Dans fele C

1. Dorte Nilssen, Marius Westling #Hedmark Pols fra Østerdalen
2. Jørgen Bekkos, Frida Malene Sandkjernan Røros Folkedanslag Rørospols
3. Emma Bakke, Joakim Øyen Dagsgard Vågå Spel- og Dansarlag Springleik frå Vågå
4. Oskar Tørres Lindstad, Johanne Ryen Røros Folkedanslag Rørospols
5. Aashild Aasgaard, Gjermund Valde Sletten Vågå Spel- og Dansarlag Springleik frå Vågå
6. Martin Bråten Granøien, Frida Skott Røros Folkedanslag Rørospols
7. Julie Eriksson Bjørnstrøm, Synnøve Alida Nielsen Spelemannslaget Dåm og Drag Springar fra Tafjord
8. Iver Kolstad, Marie Skogås Røros Folkedanslag Rørospols