Landskappleiken på Røros 2017

Durspel, senior

1. Sjur Hovden Borge Gol spel- og dansarlag
2. Embla Forthun Guntveit Spira studentspelemannslag, Kvemmingen Spel- og dansarlag, Hordaland Folkemusikklag
3. Ingrid Standal Sørheim Kvemmingen Spel- og dansarlag
4. Øyvind Sandum FolkOrg
5. Ole Gjerde Hardanger Spelemannslag
6. Nils Øyvind Bergset Bærum Spellemannslag
7. Ulf-Arne Johannessen Ål spel- og dansarlag
8. Mads Erik Odde Lom Spel- og dansarlag
9. Anders Lunden Herfoss Ål spel- og dansarlag