Landskappleiken på Røros 2017

Hardingfele B

1. Synne Frogner Numedal Spel- og dansarlag
2. Kenneth H. de Gala Kongsberg Spel- og dansarlag
3. Leif Erik Stuhaug Gamlebanken Spelemannslag
4. Satoko Katagihara FolkOrg
5. Mari Ormberg Øystre Slidre Spel- og dansarlag
6. Johanna Årdalsbakke Mjeldheim Hardanger Spelemannslag
7. Egil Furenes Folkemusikklaget Havbrusen
8. Ånond Versto Seljord folkemusikklag, Falkeriset Folkemusikklag
9. Erling Halling Kongsberg Spel- og dansarlag
10. Rebecca Therese Lofft Ål spel- og dansarlag, Hallingdal Låtelag
11. Vidar Fjereide Spelemannslaget Fjellbekken
12. Johanne Løkensgard Mjøs Bergen Ungdomslag Ervingen, Sinnsykt Bra Alternativ
13. Håkon Brøtan Numedal Spel- og dansarlag
14. Eilev Groven Myhren Hallinglaget i Oslo, FolkOrg
15. Jo Einar Tobias Sterten Jansen Sinnsykt Bra Alternativ, Trøndelag Folkemusikklag
16. Bjørnar B. Heimdal Numedal Spel- og dansarlag
17. Sigrid Daae Mæland Valdreskvelven Spel- og dansarlag
18. Jørgen Andrisson Kvam Valdreskvelven Spel- og dansarlag
19. Åsmund Fauske Jøtun Gol spel- og dansarlag
20. Birgit Haukås Tinn Spelemannslag
21. Tone Anne Tveiten Gransherad Spel og dansarlag