Landskappleiken på Røros 2017

Lagdans, senior

1. Tinn Spelemannslag Tinngangar
2. Vågå Spel- og Dansarlag 1 Springleik frå Vågå
3. Numedal Spel- og dansarlag Numedalsspringar
4. Ål spel- og dansarlag Hallingspringar
5. Vågå Spel- og Dansarlag 2 Springleik frå Vågå
6. Skjåk Spel og Dansarlag Springleik i Skjåk-tradisjon
7. Bygdedanslaget i Hamar Rendalspolsk
8. Vestre Slidre Folkemusikk og Danselag Valdresspringar
9. Gol spel- og dansarlag Hallingspringar
10. Valdreslaget Valdresspringar
11. Øystre Slidre Spel- og dansarlag 1 Valdresspringar
12. Mukampen spel- og dansarlag Springleik
13. Småjondølenes dansarlag Telespringar
14. BUL i Nidaros Innerredspols
15. Kongsberg Spel- og dansarlag Telespringar
16. Hardanger Spelemannslag Springarar frå Hardanger
17. Ålen spell- og danselag Pols
18. Leikarringen i BUL Oslo 1 Polsdans fra Finnskogen
19. Trysil-Knut Dans- og Spelmannslag Runnom
20. Røros Folkedanslag 1 Rørospols
21. Leikarringen i BUL Oslo 2 Polsdans fra Finnskogen
22. Røros Folkedanslag 2 Rørospols
23. #Hedmark Pols
24. Øystre Slidre Spel- og dansarlag 2 Valdresspringar
25. Brekken Spell- og Danselag Rørospols