Landskappleiken på Røros 2017

Super-D

1. Dag Vanberg Spelemannslaget Fjelljom Vokal D
2. Johan Bojer Vaa, Aud Manheim Seljord folkemusikklag, Falkeriset Folkemusikklag Dans hardingfele D (Vest-Telemarksspringar)
3. Jon Peder Aspås, Petra Emly Aspås Ålen spell- og danselag Dans fele D (Pols)
4. Thor Herman Bøhle, Anne-Elise Bøhle Bygdedanslaget i Hamar Dans fele D (Pols fra Østerdalen)
5. Per Øyvind Tveiten, Brit Sørland Bygdedanslaget i Bjørgvin, Kvemmingen Spel- og dansarlag Dans hardingfele D (Gangar frå Kvam)
6. Olav Berg, Inger Birgit Larsen Bygdedanslaget i Hamar Dans fele D (Rendalspolsk)
7. Øystein Lavik, Kari Beate Nesdal Leikanger ungdomslag, FolkOrg Dans hardingfele D (Vossarudl)
8. Randi Gullikstad m/følgje Røros Folkedanslag Dans fele D (Rørospols)
9. Helge Leif Nordvik, Elbjørg Vassbotten Larsen Naustedalen Spelemannslag Dans hardingfele D (Naustdalsspringar)
10. Per Øyvind Tveiten, Brit Sørland Bygdedanslaget i Bjørgvin, Kvemmingen Spel- og dansarlag Dans hardingfele D (Springar frå Kvam)
11. Halvor Nordjordet FolkOrg Vokal D
12. Rolf Bjørgan, Anne Grete Nyseter Bjørgan Sel og Otta Spel- og dansarlag Dans fele D (Parhalling frå Gudbrandsdalen)
13. Sigrun Vigdal m/følgje Sogn og Fjordane Folkemusikklag Dans hardingfele D (Jostedalspringar)
14. Even Tråen Numedal Spel- og dansarlag Hardingfele D
15. Gunhild Døhl m/følgje Røros Folkedanslag Dans fele D (Rørospols)
16. Ola Grøsland Vågå Spel- og Dansarlag Vokal D
17. Thor Herman Bøhle Bygdedanslaget i Hamar Halling D
18. Øyvind Midtgard m/følgje Kongsberg Spel- og dansarlag Dans hardingfele D (Telespringar)
19. Tom Sears, Margot Sollie Røros Folkedanslag Dans fele D (Rørospols)
20. Magne Rønning m/følgje Røros Folkedanslag Dans fele D (Snåsapols)
21. Jon Låte, Randi Skeie FolkOrg, Lillehammer Spel- og Dansarlag Dans hardingfele D (Sørfjordspringar)
22. Joar T. Hovda, Anne Tveito Olsen Kongsberg Spel- og dansarlag Dans hardingfele D (Telespringar)
23. Ivar Schjølberg Vågå Spel- og Dansarlag Fele D
24. Hallgrim Berg Ål spel- og dansarlag Vokal D
25. Rolf Bjørgan Sel og Otta Spel- og dansarlag Halling D
26. Åsne Bergset Numedal Spel- og dansarlag Vokal D