Landskappleiken i Trysil 2018

Dans hardingfele B

1. Anna Liv Skjelten Gjendem, Inga Myhr Spelemannslaget Dåm og Drag, Trysil-Knut Dans- og Spelmannslag Halling fra Dalsfjorden
2. Bjønn Raftevold Rue, Anne-Karin Slåtta Seljord folkemusikklag Telespringar
3. Knut Boksasp Berge, Marianne Tvitekkja Tinn Spelemannslag Tinngangar
4. Julian Steinsrud, Annikken Thorsrud Lid Begnaljom Spel- og dansarlag, Øystre Slidre Spel- og dansarlag Valdresspringar
5. Gunhild Nybø Hagane, Kjetil Carolis Jore Setesdal Spelemannslag Setesdalsgangar
6. Vebjørn Jøtun Fauske, Kristin Vestenfor Gol spel- og dansarlag Hallingspringar
7. Knut Boksasp Berge, Birgit Haukås Tinn Spelemannslag Tinnspringar
8. Åsne Haugen, Såmund Midtbøen Tinn Spelemannslag Tinnspringar
9. Asgeir Blaavarp Heimdal, Sigrun Blaavarp Heimdal Numedal Spel- og dansarlag Numedalsgangar
10. Anne-Beate Guldahl Labas, Knut Arne Rysstad Kristiansand Spel- og dansarlag, Setesdal Spelemannslag Setesdalsgangar
11. Tone Anne Tveiten, Even Ellegaard Westeng Gransherad Spel og dansarlag Telespringar
12. Marianne Årvik-Heimdal, Bjørnar B. Heimdal Numedal Spel- og dansarlag Numedalsspringar
13. Åsne Haugen, Såmund Midtbøen Tinn Spelemannslag Tinngangar
14. Anlaug Nørstebø, Helge Sigurd Amdal Telnes Tinn Spelemannslag, Seljord folkemusikklag Tinngangar
15. Tor Bjørgulv Aasen, Randi Aasen Kongsberg Spel- og dansarlag Numedalsspringar
16. Guro Haugen, Sverre M. Sundvor Bygdedanslaget i Bjørgvin Springar frå Masfjorden
17. Heidi Lund Berg, Torkjell Lunde Børsheim Hardanger Spelemannslag Ulvikaspringar
18. Håkon Brusveen Aasen, Ambjør Mattisgard Øystre Slidre Spel- og dansarlag Valdresspringar