Landskappleiken i Vågå 2019

Dans fele B

1. Bjørn Kåre Bråten Odde, Astrid Sulheim Lom Spel- og dansarlag Lomsspringleik
2. Sigrid Stubsveen, Per Jørgen Høye Trysil-Knut Dans- og Spellmannslag, Engerdalsringen Runnom
3. Eli-Helene Høye Haug, Einar Lian-Bjørgum Vågå Spel- og Dansarlag, FolkOrg Vågåspringleik
4. Rita Sirirud Vatnehol, Svein Are Sirirud Vatnehol FolkOrg, Ålesund Spelemannslag Springdans frå Nordre Sunnmøre
5. Oskar Tørres Lindstad, Johanna Fjerdingen Moan Røros Folkedanslag Rørospols
6. Ola Grøsland, Live Visdal Vågå Spel- og Dansarlag Vågåspringleik
7. Stein Vidar Kommandantvold, Linda Loktu Røros Folkedanslag Rørospols
8. Natalie Lillebråten, Rikard Odnes Vågå Spel- og Dansarlag Vågåspringleik
9. Jorunn Sollid, Arve Støyva Spelemannslaget Fjelljom Springar frå Nordfjord
10. Andrea Kasbo Rygh, Benjamin Rygh FolkOrg Springdans fra Vestfold
11. Martin Bråten Granøien, Anna Lovise Reitan Solli Røros Folkedanslag Rørospols
12. Silje Aunehaugen, Knut Nordanger Søndre Trondhjems Spellmannslag Pols i tradisjon frå Rørospolsdistriktet
13. Emma Bakke, Joakim Øyen Dagsgard Vågå Spel- og Dansarlag Vågåspringleik
14. Rolf J. Feragen, Lusie Skott Brekken Spell- og Danselag, Røros Folkedanslag Rørospols