Landskappleiken i Vågå 2019

Gruppespel, senior

1. Hans P. Kjorstad og Rasmus Kjorstad
2. Her koma jentu frå Hallingdal og Valdres
3. Sigrid Stubsveen og Ingeborg Ulberg Sommer
4. Knut, Ole og Ingvild
5. Svartevja
6. Tufskrøkjun
7. Feletausene
8. Feleboga
9. Litogø
10. Haugeland og Gautefald