Landskappleiken i Vågå 2019

Vokal B

1. Julie Garmo Lom Spel- og dansarlag
2. Tea Forr Austnes FolkOrg
3. Victoria Oftestad FolkOrg
4. Synnøve Brøndbo Plassen Hedmark Folkemusikklag
5. Guro Sagvolden Gunleiksrud Tinn Spelemannslag
6. Vera Sonne FolkOrg
8. Ingebjørg Hammerdalen Lom Spel- og dansarlag
9. Helle Luraas Lilleland Tinn Spelemannslag
10. Martin Steinum Brun Vågå Spel- og Dansarlag
11. Knut Halvor Traaen Numedal Spel- og dansarlag
12. Solfrid Gjeldokk Geilo Spelemannslag
13. Erling Søyland Vibå spelemannslag, Snaustrinda spelemannslag
14. Randi Øverbø Hove Falkeriset Folkemusikklag
15. Elisabeth Mork Fjeldvær Nordmøre spelmannslag, Ål spel- og dansarlag, Gol spel- og dansarlag
16. Mari Jøndal Bjertnæs Vågå Spel- og Dansarlag
17. Torunn Slettemark Hovden FolkOrg
18. Lars Fivelstad Smaaberg Gol spel- og dansarlag
19. Malin Alander FolkOrg
20. Eivor Time Vibå spelemannslag
21. Ingrid Storlimo Søndre Trondhjems Spellmannslag
22. Guro Utne Salvesen FolkOrg
23. Lars Rysstad Nordgreen Setesdals Spelemannslag