Landskappleiken i Vågå 2019

Eldre folkemusikkinstrument junior

1. Jon Inge Øverbø Særsland Tinn Spelemannslag Munnharpe
2. Ånund Meberg Myhren BULder og Brak, FolkOrg Munnharpe
3. Fredrick Brevig Jacobsen BULder og Brak, FolkOrg Munnharpe
4. Andrea Søgnen Gol spel- og dansarlag Langeleik
5. Eirin Tveide Lilleslett Geilo Spelemannslag Langeleik
6. Målfrid Persvold Ranheim Vårflaumen Spel- og dansarlag Langeleik