Landskappleiken på Rjukan i Tinn 2022

Vokal B

1. Solfrid Nestegard Gjeldokk Geilo Spelemannslag
2. Isa Holmgren FolkOrg
3. Mari Martinsen FolkOrg
5. Sigrid B. Berg Setesdal Spelemannslag
6. Lars Rysstad Nordgreen Setesdal Spelemannslag
7. Åshild Wetterhus Numedal Spel- og dansarlag
8. Randi Øverbø Hove Falkeriset Folkemusikklag
9. Merete Holme Hyen Spelemannslag
10. Synnøve Brøndbo Plassen Hedmark Folkemusikklag
11. June Salte Thorsen Setesdal Spelemannslag
12. Ingri Midtstigen OsloFolk - Laget for Folkemusikk
13. Gro Verpe Moen Seljord folkemusikklag
14. Marthe Lea Bærum Spellemannslag
15. Gro Bratås Borge Numedal Spel- og Dansarlag
16. Malin Røysland Skårberg Tinn Spelemannslag
17. Guro Sagvolden Gunleiksrud Tinn Spelemannslag
18. Helle Luraas Lilleland Tinn Spelemannslag
19. Tea Forr Austnes FolkOrg
20. Liv Tveide Lilleslett Geilo Spelemannslag
21. Julie Garmo Lom Spel- og dansarlag
22. Victoria Oftestad FolkOrg
24. Neri Sørnæs Bakkjen FolkOrg
26. Martin Steinum Brun Vågå Spel- og Dansarlag
27. Vera Sonne FolkOrg