Landskappleiken på Rjukan i Tinn 2022

Super-D

1. Johan Bojer Vaa, Anne Svånaug Blengsdalen Numedal Spel- og dansarlag, Kongsberg Spel- og Dansarlag, Falkeriset Folkemusikklag Dans hardingfele D (Vest-Telemarkspringar)
2. Aud Manheim, Alf Tveit Seljord folkemusikklag, Spelemannslaget Sullarguten Dans hardingfele D (telespringar)
3. Arne M. Sølvberg og Asbjørg Hustveit Sølvberg Spelemannslagt Fjelljom Dans fele D (Springar frå Nordfjord)
4. Tom Sears, Margot Sollie Røros Folkedanslag Dans fele D (Rørospols)
5. Elisabeth Gaver Bærum Spellemannslag Hardingfele D
6. Knut Myrann Nes Spel- og dansarlag Hardingfele D
7. Borghild Hardang-Hanto, Kristian Hanto Nes Nasjonale Dansarring Dans hardingfele D (gangar)
8. Ragnhild Knudsen Seljord folkemusikklag Hardingfele D
9. Borghild Hardang-Hanto, Kristian Hanto Nes Nasjonale Dansarring Dans hardingfele D (springar)
10. Odd Ragnar Gjermunds m/følgje Engerdalsringen Dans fele D (Runnom)
11. Tone Steinstad FolkOrg Vokal D
12. Even Tråen Numedal Spel- og dansarlag Hardingfele D
13. Rolf Bjørgan, Anne Grete Nyseter Bjørgan Vågå Spel- og Dansarlag Dans fele D (Springleik frå Dovre)
14. Øyvind Midtgard m/følgje Kongsberg Spel- og dansarlag Dans hardingfele D (Telespringar m/ følgje)
15. Alix Cordray, Hans-Hinrich Thedens OsloFolk - Laget for Folkemusikk, OsloFolk - Laget for folkemusikk Dans hardingfele D (springar frå Tovdal)
16. Knut M. Sandal Indre Sunnfjord Spelemannslag Hardingfele D
17. Ingar Vaskinn Kongsberg Spel- og dansarlag Hardingfele D
18. Veslemøy Fjerdingstad Kongsberg Spel- og dansarlag Vokal D
19. Jørgen Hansteen FolkOrg Hardingfele D