Landskappleiken på Rjukan i Tinn 2022

Eldre folkemusikkinstrument senior

1. Torjus Westeng Bakken Gransherad Spel og dansarlag, Småjondølenes dansarlag Munnharpe
2. Frederick Brevig Jacobsen Bærum spellemannslag, Leikarringen i BUL Oslo Munnharpe
3. Jon Inge Øverbø Særsland Gransherad Spel og dansarlag Munnharpe
4. Even Ellegaard Westeng Gransherad Spel- og dansarlag Munnharpe
5. Levina Storåkern FolkOrg Andre eldre instrument (Kuhorn)
6. Eivind Tanche-Larsen Knutsen Setesdal Spelemannslag Munnharpe
7. Ånund Meberg Myhren FolkOrg, Leikarringen i BUL Oslo Munnharpe
8. Andrea Søgnen Gol spel- og dansarlag Langeleik
9. Levina Storåkern FolkOrg Langeleik
10. Erik Agathon Veflingstad FolkOrg Andre eldre instrument (Bukkehorn)
11. Thov G. Wetterhus Numedal Spel- og dansarlag Munnharpe
12. Sigbjørn Høidalen FolkOrg Munnharpe
13. Stein Villa Gjøvik Spelmannslag Andre eldre instrument (Harpe)
14. Heming Valebjørg FolkOrg / Noregs Tamburlaug Andre eldre instrument (Tambur/Slåttetromme)
15. Ingrid Lingaas Fossum Vårflaumen Spel- og dansarlag Langeleik
16. Thomas Sigernes-Moshaug FolkOrg Ander eldre instrument (Slåttetromme)
17. Kenneth Lien Gjøvik Spelmannslag Langeleik
18. Tom Willy Rustad FolkOrg Seljefløyte
19. Ragnhild Kolsrud Begnaljom Spel- og dansarlag Langeleik
20. Ingrid Stamland FolkOrg Fløyte
21. Bendik Smedåsgjelten Qvam Hedmark Folkemusikklag Andre eldre instrument (Bukkehorn)
22. Ulf Kjellemyr Fossegrimen Folkemusikklag Munnharpe
23. Per H. Midtstigen Numedal Spel- og dansarlag Fløyte
24. Tom Willy Rustad FolkOrg Munnharpe
25. Olav Vebenstad FolkOrg Andre eldre instrument (Bukkehorn)
26. Ingar Ben Nordby FolkOrg, Noregs tamburlag Andre eldre instrument (Tamburtromme)
27. Jon Tharaldsen Gjøvik Spelmannslag Munnharpe
28. Kenneth Lien Gjøvik Spelmannslag Munnharpe
29. Sigbjørn Høidalen FolkOrg Fløyte
30. Andreas Skeie Ljones Lillehammer Spel og Dansarlag Seljefløyte