Landskappleiken på Rjukan i Tinn 2022

Eldre folkemusikkinstrument junior

1. Eirin Tveide Lilleslett Geilo spelemannslag Langeleik
2. Ragnhild Rolandsgard Hauge Vestre Slidre Folkemusikk og Danselag Langeleik
3. Ingeborg Aabol Vårflaumen Spel- og dansarlag Langeleik