Landskappleiken i Lom 2023

Durspel, senior

1. Øyvind Sandum Oppdal Spell- og dansarlag
2. Siri Nordgård Voss Spelemannslag
3. Filip De Presno Lom Spel- og dansarlag
4. Anders Lunden Herfoss Ål spel- og dansarlag
5. Jogrim Søyland Vårflaumen Spel- og dansarlag
6. Ingrid Standal Sørheim Kvemmingen Spel- og dansarlag
7. Nils Øyvind Bergset Bergset Numedal Spel- og dansarlag