Landskappleiken i Lom 2023

Gruppespel, senior

1. Tufskrøkjun
2. 3 generasjonar Schjølberg
3. Svenkerud og Svenkerud
4. Indre fjordstrøk
5. Eggen/Feragen
6. Bakstedeiudn
7. Buskspel klasse B
8. Ragnhild Knudsen og Torunn Raftevold Rue