Landskappleiken i Lom 2023

Eldre folkemusikkinstrument senior

1. Birgit Kollandsrud Friis Numedal Spel- og dansarlag Sjøfløyte
2. Erik Agathon Veflingstad FolkOrg Andre eldre folkemusikkinstrument (Bukkehorn)
3. Ingrid Stamland FolkOrg Bygdefløyte
4. Ragnhild Kolsrud Begnaljom Spel- og dansarlag Langeleik
6. Andreas Skeie Ljones Lillehammer Spel- og Dansarlag Seljefløyte
7. Jon Bugge Mariussen FolkOrg Munnharpe
8. Thov G. Wetterhus Numedal Spel- og dansarlag Munnharpe
9. Torjus Westeng Bakken Gransherad Spel og dansarlag Munnharpe
10. Elvin Ingeborgrud Berg FolkOrg Andre eldre folkemusikkinstrument (Slåttetromme)
11. Even Ellegaard Westeng Gransherad Spel og dansarlag Munnharpe
12. Ingvild Lie Øystre Slidre Spel- og dansarlag Langeleik
13. Maija Lindaas Falkeriset Folkemusikklag Andre eldre folkemusikkinstrument (Harpe)
14. Elise Wessel Hildrum Gudbrandsdølenes Spelmannslag Sjøfløyte
15. Tom Willy Rustad Sør-Fron spel- og dansarlag Munnharpe
16. Henrik Dullum FolkOrg Andre eldre folkemusikkinstrument (Slåttetromme)
17. Glo Einarsdottir FolkOrg Sjøfløyte
18. Cathrine Elisabeth Tolo Øvstebø Vibå Spelemannslag Seljefløyte
19. Ånund Meberg Myhren FolkOrg Munnharpe
20. Kari Steinsrud Øystre Slidre Spel- og dansarlag Langeleik
21. Ingrid Lingaas Fossum Vårflaumen Spel- og dansarlag Langeleik
22. Inga Thon Rogne Øystre Slidre Spel- og dansarlag Langeleik
23. Ulf Kjellemyr Fossegrimen Folkemusikklag Munnharpe
24. Ingar Ben Nordby FolkOrg Andre eldre folkemusikkinstrument (Tamburtromme)
25. Karianne Asphaug Svingen Vardkampen Spellmannslag Seljefløyte
26. Magne Olav Selland Øystre Slidre Spel- og dansarlag Munnharpe
27. Ingrid Stamland FolkOrg Seljefløyte
28. Victoria Oftestad FolkOrg Fløyte
29. Tom Willy Rustad Sør-Fron spel- og dansarlag Andre eldre folkemusikkinstrument (Sister)
30. Solfrid Olmhus Begnaljom Spel- og dansarlag Langeleik
31. Andrea Søgnen Gol spel- og dansarlag Langeleik
32. Per H. Midtstigen Numedal Spel- og dansarlag Sjøfløyte og Åsengfløyte
33. Bendik Smedåsgjelten Qvam Hedmark Folkemusikklag Andre eldre folkemusikkinstrument (Bukkehorn)
34. Jon Inge Øverbø Særsland Gransherad Spel og dansarlag Munnharpe