Landsfestivalen i gammaldansmusikk i Førde 2023

Lagspel durspel/trekkspel

1. Vågå Trekkspelklubb
2. Osterøybelgen
3. Grendalaget
4. Vågå Toradergruppe
5. Lillehammer Trekkspill- og Toraderklubb, Toradergruppa
6. Tradlaget
7. Kongsberg Trekkspillklubb
8. Bygdamix
9. Hafslobelgen
10. Lychelaget
11. Fast i Skjervet
12. Nord Gudbrandsdal Toradergruppe